THEMA. ISO 9001: hulpmiddel of keurslijf?

 

In de industrie draait alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, lage kosten en hoogstaand specialisme. Omdat je niet overal de beste in kunt zijn wordt er veel toegeleverd. Dan moet je niet alleen zelf je zaken op orde hebben, maar wil je ook dat je toeleveranciers hun organisatie op orde hebben. Daarom besteden bedrijven als ASML, VDL, MTA veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing, ook bij hun leveranciers.

In de eerste normen lag de nadruk op het vastleggen en controleren van de gang van zaken. Met de nieuwe norm uit 2015 is de nadruk veel meer komen te liggen op belangrijke ondernemingsaspecten als leiderschap, risico-management, meten en verbeteren, aanpassen aan veranderende omstandigheden en interne afstemming.

De ISO-norm is hiermee naast een voorschrift ook een tool geworden. Een tool dat een groot aantal handvatten geeft om betrouwbaarheid te borgen: welke informatie te inventariseren, analyseren, evalueren en te beoordelen en op welk terrein plannen te maken en verbeteringen door te voeren. Dit betreft enerzijds het ondernemingsniveau, het businessplan en anderzijds de operationele en ondersteunende processen.

In deze DIKK nemen we de inhoud van NEN-EN-ISO 9001:2015 globaal door. Gedachte is om stil te staan bij de waarde voor jouw organisatie met de norm als hulpmiddel.

 

VERSLAG DiKK van 24 juni 2021
 
Donderdag 24 juni vond de 2e DiKK plaats, de Digitale Kennis Kring. Ditmaal was het onderwerp ISO9001, ingeleid door Jan Tops. De deelnemers aan DiKK bestond  in totaal uit 4 personen: Jan Tops (moderator en inleider), Luuk van Buul (Fluidwell), Jels Stik (Contecto) en Ronald den Heijer (White River Consulting). Helaas moesten 2 andere deelnemers op het laatste moment afzeggen.