24 Juni 2021 DiKK Meeting. ISO 9001. Hulpmiddel of Keurslijf?

Gepubliceerd op 3 juni 2021 om 09:53

THEMA. ISO 9001: hulpmiddel of keurslijf?

 

In de industrie draait alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, lage kosten en hoogstaand specialisme. Omdat je niet overal de beste in kunt zijn wordt er veel toegeleverd. Dan moet je niet alleen zelf je zaken op orde hebben, maar wil je ook dat je toeleveranciers hun organisatie op orde hebben. Daarom besteden bedrijven als ASML, VDL, MTA veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing, ook bij hun leveranciers.

In de eerste normen lag de nadruk op het vastleggen en controleren van de gang van zaken. Met de nieuwe norm uit 2015 is de nadruk veel meer komen te liggen op belangrijke ondernemingsaspecten als leiderschap, risico-management, meten en verbeteren, aanpassen aan veranderende omstandigheden en interne afstemming.

De ISO-norm is hiermee naast een voorschrift ook een tool geworden. Een tool dat een groot aantal handvatten geeft om betrouwbaarheid te borgen: welke informatie te inventariseren, analyseren, evalueren en te beoordelen en op welk terrein plannen te maken en verbeteringen door te voeren. Dit betreft enerzijds het ondernemingsniveau, het businessplan en anderzijds de operationele en ondersteunende processen.

In deze DIKK nemen we de inhoud van NEN-EN-ISO 9001:2015 globaal door. Gedachte is om stil te staan bij de waarde voor jouw organisatie met de norm als hulpmiddel.

 

VERSLAG DiKK van 24 juni 2021
 
Donderdag 24 juni vond de 2e DiKK plaats, de Digitale Kennis Kring. Ditmaal was het onderwerp ISO9001, ingeleid door Jan Tops. De deelnemers aan DiKK bestond  in totaal uit 4 personen: Jan Tops (moderator en inleider), Luuk van Buul (Fluidwell), Jels Stik (Contecto) en Ronald den Heijer (White River Consulting). Helaas moesten 2 andere deelnemers op het laatste moment afzeggen.

Tijdens de inleiding werden er veel vragen gesteld, en al snel bleek dat naast Jan, de drie vragenstellers verschillende niveaus van kennis hadden waardoor er een  heel levendige discussie plaatsvond.

De boodschap van Jan was dat ISO9001 je helpt je organisatie te ordenen, beter inzicht te krijgen waar je staat en waar je naar toe wilt. De norm geeft tal van handvatten om je organisatie te beschouwen vanuit doelstellingen en hoe je het bereiken ervan kunt organiseren.

De belangrijkste conclusie van de sessie was, dat je veel aan ISO9001 hebt, als je naar de aard van ISO9001 de processen inricht en ernaar handelt. Het doel van de exercitie moet zijn dat je je operationele en verbeter-processen begrijpt en integraal op orde hebt. Het certificaat komt dan vanzelf.

Dank voor het organiseren van en deelnemen aan deze interessante DiKK en hopelijk snel weer de volgende!

 

AANMELDEN voor de volgende DiKK:

 

Wij nodigen alle KKBL leden uit om (samen) de volgende DiKK te organiseren en/of interessante thema's te bedenken. Ideeën hiervoor kun je doorgeven aan het secretariaat.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.