Onze activiteiten

KKBL bezoek aan Brainport Smart District

Slimste wijk ter wereld. In de Helmondse wijk Brandevoort, wordt de slimste wijk ter wereld ontwikkeld, Brainport Smart District (BSD). De nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden hier ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren.

Lees meer »

Bedrijfsbezoek Bestronics 25 november 2021

Bestronics BV is een Productie- en Assemblage bedrijf dat zich richt op de industriële en elektronica markt. De belangrijkste activiteiten van Bestronics BV zijn productie-ontwikkeling, assemblage van hightech elektronica en produceren van kabelbomen en behuizingen.

Lees meer »

Bedrijfsbezoek Cordis op 21 oktober 2021

Cordis is een Nederlandse softwareontwikkelaar van een uniek Low-Code software ontwikkelplatform waarmee machinebesturingssoftware eenvoudig en snel gerealiseerd kan worden. De Kenniskring Brabant / Limburg  organiseert samen met Cordis Suite deze bijeenkomst op 21 oktober 2021 met interessante thema's. 

Lees meer »

24 Juni 2021 DiKK Meeting. ISO 9001. Hulpmiddel of Keurslijf?

THEMA. ISO 9001: hulpmiddel of keurslijf?   In de industrie draait alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, lage kosten en hoogstaand specialisme. Omdat je niet overal de beste in kunt zijn wordt er veel toegeleverd. Dan moet je niet alleen zelf je zaken op orde hebben, maar wil je ook dat je toeleveranciers hun organisatie op orde hebben. Daarom besteden bedrijven als ASML, VDL, MTA veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing, ook bij hun leveranciers. In de eerste normen lag de nadruk op het vastleggen en controleren van de gang van zaken. Met de nieuwe norm uit 2015 is de nadruk veel meer komen te liggen op belangrijke ondernemingsaspecten als leiderschap, risico-management, meten en verbeteren, aanpassen aan veranderende omstandigheden en interne afstemming. De ISO-norm is hiermee naast een voorschrift ook een tool geworden. Een tool dat een groot aantal handvatten geeft om betrouwbaarheid te borgen: welke informatie te inventariseren, analyseren, evalueren en te beoordelen en op welk terrein plannen te maken en verbeteringen door te voeren. Dit betreft enerzijds het ondernemingsniveau, het businessplan en anderzijds de operationele en ondersteunende processen. In deze DIKK nemen we de inhoud van NEN-EN-ISO 9001:2015 globaal door. Gedachte is om stil te staan bij de waarde voor jouw organisatie met de norm als hulpmiddel.   VERSLAG DiKK van 24 juni 2021   Donderdag 24 juni vond de 2e DiKK plaats, de Digitale Kennis Kring. Ditmaal was het onderwerp ISO9001, ingeleid door Jan Tops. De deelnemers aan DiKK bestond  in totaal uit 4 personen: Jan Tops (moderator en inleider), Luuk van Buul (Fluidwell), Jels Stik (Contecto) en Ronald den Heijer (White River Consulting). Helaas moesten 2 andere deelnemers op het laatste moment afzeggen.

Lees meer »

We zijn technisch georiënteerd, betrokken, informeel

We focussen ons op het ontwikkelen/ delen van kennis

We acteren low-profile zonder commerciële doelstellingen

We zien zakelijke relaties als een plezierig  neveneffect

Wil je graag een keer deelnemen?