DiKK Meeting 11 Maart 2021.

Gepubliceerd op 5 april 2021 om 12:33

Geachte KKBL leden,

De eerste DiKK (Digitale KennisKring) heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 11 maart 2021 van 15:00 – 16:30 en was een succes!
Moderators waren Jurgen Levels en Edwin Zinsmeister die in een DiKK van totaal 7 personen discussieerden over de rol en wijze van informatie en communicatie dan wel het ontbreken daarvan in relatie tot de resultaten van een project.

Onderstaand  een toelichting op het thema en een kort verslag van de eerste ervaringen met deze corona-proof methode om als KKBL leden met elkaar in contact te blijven.

 

THEMA

'verbetering communicatie over de status en geboekte voortgang van onze werkzaamheden':

Wie herkent dit niet. Veel van onze tijd gaat verloren met het verkrijgen van de juiste informatie en het inzicht om projecten te kunnen realiseren. Taken/acties worden te laat, verkeerd of niet uitgevoerd en er is geen of nauwelijks terugkoppeling. Afspraken veranderen continue of worden gaandeweg aangepast. Kortom, er is te veel onduidelijkheid over de uitvoering en verantwoordelijkheid van veel van onze werkzaamheden. Met als gevolg dat het werk vaak over budget, met de nodige vertraging en frustratie wordt opgeleverd of in het ergste geval volledig mislukt.

Waarom zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds niet in staat om op een heldere en duidelijke manier met elkaar te communiceren over de status en geboekte voortgang van al onze werkzaamheden? Dit ondanks alle decennia lange inzichten, volgeschreven bibliotheken, en ondersteunende applicaties en methodieken.

De hoeveelheid niet relevante informatie blijft maar toenemen. Het zicht op de met name risicovolle of cruciale taken wordt grotendeels pas verkregen als we er bewust om vragen of voor worden benaderd. Het lijkt haast of dit onbewuste gedrag en handelen niet is te veranderen. Hoe zou een nieuwe methodiek of tool dit dan wel kunnen veranderen?

Tijdens deze DiKK willen we onderzoeken hoe we een manier kunnen vinden om deze impasse te doorbreken.

 

VERSLAG ERVARINGEN EERSTE KKBL DiKK

Jurgen Levels: 

"Bovenaan dit bericht een screenshot van de deelnemers aan de eerste KKBL DiKK. Prima sfeer en goede inhoudelijke discussie met deze gewaardeerde deelnemers. Een enerverende ervaring waarbij ieder vanuit zijn eigen achtergrond zich tot het thema op eigen wijze aangetrokken voelde en zijn zienswijze deelde. Je merkt dat zelfs 1 uurtje erg krap is. Wij hebben 1.5 uur gebruikt en dit past uiteindelijk beter. Opening, inhoud en afsluiting. Zeker als je iedereen ook de tijd en ruimte wil geven. 

We hebben ernaar gestreefd om in een onthaastte setting tot een zinvol, lerend en inspirerend gesprek te komen waar je met plezier op terug kijkt."

 

Ronald Mol : 

"De eerste DiKK is een feit en een succes! Jurgen Levels van COREGENDA heeft ons tijdens de eerste Digitale Kennis Kring op 11 maart uitgedaagd om van gedachten te wisselen over het verbeteren van communicatie. Het inzichtelijk krijgen van status en geboekte voortgang van onze werkzaamheden kan gepaard gaan met een gebrek aan terugkoppeling, veranderende afspraken en het niet uitspreken van verwachtingen. Zaken die herkend werden door KKBL-ers Luuk, Jeroen, Jan, Harald, Ronald en Edwin.  Gedrag, techniek en methodiek stonden centraal in de discussie om elkaar inzicht te geven en te adviseren. Bijzonder was dat iedereen vanuit een andere invalshoek inbreng gaf over het onderwerp!"

 

Jurgen Levels:
"Tot slot, Edwin en ik bedanken de KKBL voor het mogen modereren van de eerste DiKK. We vonden het een eer dit te mogen doen en tegelijkertijd zeer interessant om ons gedachtengoed te kunnen toetsen. 

De DiKK is een constructie die de potentie heeft getoond om echt iets toe te voegen. Dit was ook unaniem de reactie van de deelnemers na afloop. Niet alleen voor de leden, maar ook voor aspirant leden en bedrijven waar we ons graag mee verbinden. Op naar de volgende DiKK!"


AANMELDEN voor de volgende DiKK:

Wij nodigen alle KKBL leden uit om (samen) de volgende DiKK te organiseren en/of interessante thema's te bedenken. Ideeën hiervoor kun je doorgeven aan het secretariaat.