ISO 9001: hulpmiddel of keurslijf?

In de industrie draait alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, lage kosten en hoogstaand specialisme. Omdat je niet overal de beste in kunt zijn wordt er veel toegeleverd. Dan moet je niet alleen zelf je zaken op orde hebben, maar wil je ook dat je toeleveranciers hun organisatie op orde hebben. Daarom besteden bedrijven als ASML, VDL, MTA veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing, ook bij hun leveranciers.

In de eerste normen lag de nadruk op het vastleggen en controleren van de gang van zaken. Met de nieuwe norm uit 2015 is de nadruk veel meer komen te liggen op belangrijke ondernemingsaspecten als leiderschap, risico-management, meten en verbeteren, aanpassen aan veranderende omstandigheden en interne afstemming.

De ISO-norm is hiermee naast een voorschrift ook een tool geworden. Een tool dat een groot aantal handvatten geeft om betrouwbaarheid te borgen: welke informatie te inventariseren, analyseren, evalueren en te beoordelen en op welk terrein plannen te maken en verbeteringen door te voeren. Dit betreft enerzijds het ondernemingsniveau, het businessplan en anderzijds de operationele en ondersteunende processen.

In deze DIKK nemen we de inhoud van NEN-EN-ISO 9001:2015 globaal door. Gedachte is om stil te staan bij de waarde voor jouw organisatie met de norm als hulpmiddel.

 

Als je wilt deelnemen dan kun je je aanmelden via het secretariaat.

Je krijgt een bericht met link voor deelname via Teams gemaild.

Nog even de spelregels:

  1. Een moderator stuurt de aankondiging van een DiKK met thema rond.
  2. Als lid kun je je inschrijven voor de DiKK door je te melden bij Simone Johansen (secretariaat)
  3. Mochten er (te) veel aanmeldingen zijn, dan kan de moderator besluiten een 2e DiKK te houden.
  4. Bij de start van de DiKK zal de moderator het thema in een elevator pitch toelichten, waarna het gesprek over het thema kan beginnen.
  5. De DiKK duurt ongeveer 1 uur.
  6. Aan het eind van de DiKK vindt de estafette plaats: het overdragen van het stokje aan de volgende moderator, te bepalen tijdens de DiKK.
  7. Die dan vervolgens een nieuwe DiKK gaat organiseren.

Let op: vol is vol!