Kenniskring Brabant/Limburg


De kenniskring stelt zich ten doel:

 • kennis bij ondernemingen en instellingen zichtbaar en bereikbaar te maken;
 • de kennisoverdracht tussen kennisdragers en kennisvragers te bevorderen;
 • clustervorming en samenwerkingsverbanden te bevorderen;
 • vernieuwende initiatieven in de versterking van de kennisinfrastructuur te bevorderen;
 • gelegenheid te bieden tot het versterken van netwerken tussen kennisdragers onderling.

Activiteiten

De activiteiten van de kring zijn gegroepeerd in de drie kennisfuncties:

 • de netwerkfunctie
  De Kenniskring brengt kennisdragers bij (meestal industriële) bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar in contact. De netwerkfunctie wordt gekoppeld aan informatieve bijeenkomsten:
  • workshops en themabijeenkomsten;
  • bedrijfsbezoeken.
 • de kennisontsluitingsfunctie
  De Kenniskring maakt de technologische kennis van bedrijven en instellingen in de regio zichtbaar voor de kennisvragers. De drager van deze functie is de website van de KKBL.
 • de samenwerkingsfunctie
  De Kenniskring probeert productieve samenwerkingen tussen de betrokken kennisorganisaties tot stand te brengen, leidend tot gezamenlijk profijt.

Bestuur

Het bestuur van de KennisKring Brabant/Limburg wordt benoemd door de leden.

Het bestaat uit:

Voorzitter: Stefan Kuipers, Kuipers Marktonderzoek en Marktbewerking
Penningmeester: Jacques Zilverschoon, Detron Lifecycle Services BV
Lid: Jos Loonen
Lid: Ronald den Heijer, Stirling Consulting Group B.V.

Binnen het bestuur fungeert de Programmacommissie, die zich buigt over de organisatie van evenementen en bedrijfsbezoeken. Zij bestaat uit de volgende leden: 

                             Stefan Kuipers, Peter Vijgenboom & Richard Heesen

Het secretariaat wordt gevoerd door:

Mevr. Lisette Zilverschoon
Mauritslaan 60
5684 LE Best

T. 0499 - 397978
E. info@kkbl.nl