Kenniskring Brabant/Limburg


KennisKring Brabant Limburg (KKBL)

De KKBL is een kring van eindverantwoordelijken in technische bedrijven en hun naaste adviseurs.

Onder eindverantwoordelijken verstaan we directeuren, hun naaste medewerkers op het gebied van business development, en operationele verantwoordelijken in grotere bedrijven. Onder hun naaste adviseurs verstaan we specialisten op het gebied van organisatie, personeel, opleidingen, recht, ed.

Het profiel van de KKBL is als volgt:

- we zijn technisch georiënteerd, betrokken, informeel

- we focussen ons op het ontwikkelen/delen van technische kennis en relaties

- we acteren low-profile zonder commerciële doelstellingen

- we zien commerciële relaties als een neveneffect.

Doel:

Het doel van de KennisKring is de leden een platform bieden om van gedachte te wisselen over zowel technisch als organisatorisch relevante informatie voor hun bedrijfsvoering.

Activiteiten

Om dit doel te bereiken organiseren we maandelijks een bijeenkomst, behalve in de vakantieperiode. Doorgaans zijn de bijeenkomsten een bedrijfsbezoek waarin het bedrijf centraal staat, daarnaast zijn er bijeenkomsten met lezingen die gericht zijn op kennisverwerving. De bijeenkomsten worden zodanig georganiseerd dat maximaal ruimte wordt gegeven aan gedachtewisseling van de leden met de inleiders en tussen de leden onderling.

De activiteiten worden georganiseerd door de Programmacommissie. Op dit moment bestaat die uit:

Jan Tops (vzt), Mark Horvers, Sean Ram, Ton van den Broek & Bart van den Broek.

Leden

We streven een ledenbestand na van ca 100 leden, waarvan 2/3e bestaat uit technisch eindverantwoordelijken en max. 1/3e ondersteunende leden. Ten behoeve hiervan is een ledencommissie ingesteld die thans bestaat uit:

Elias van der Meer (vzt), Ton van den Broek & Jos Stouthart.

De ledencommissie bewaakt dat het ledenbestand zo veel mogelijk aansluit bij het streven onder andere door zonodig potentiële leden te benaderen. Verder besteed de commissie de benodigde aandacht aan (het regelen van) de introductie van nieuwe leden en zonodig het behoud van bestaande leden.

Bestuur

Het bestuur van de KennisKring Brabant/Limburg wordt benoemd tijdens de ledenvergadering.

Het bestaat uit:

Voorzitter: Ronald den Heijer, Amazing B.V.
Penningmeester/ Secretaris Jacques Zilverschoon, Zilverschoon Investments BV
Lid: Elias van der Meer, LMI Nederland
Lid: Jan Tops, Qwartaal
   

Het bestuur bepaalt het beleid, benoemt de voorzitters van de Programmacommissie en de Ledencommissie, en rapporteert in de Algemene Ledenvergadering over het beleid en de financiën.

Het secretariaat wordt gevoerd door:

Mevr. Simone Johansen

JohansenProject-S

Heggestraat 50

5664 BH  GELDROP

T. 06 - 27230083
E. info@kkbl.nl